Ακτινοθεραπευτής, Ογκολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Κριτσέλης Γιώργος
Ακτινοθεραπευτής - Ογκολόγος