Γενικός Χειρουργός, Διευθυντής Χειρουργικής Κλινικής, Ιατρικό Ψυχικού

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
Γενικός Χειρουργός