Γενικός Χειρουργός, Διευθυντής Χειρουργικής Κλινική, Ιατρικό Ψυχικού

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
Γενικός Χειρουργός
Covid-19
Προπληρωμή Test