Παιδοχειρουργός, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΚΟΥΤΣΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Παιδοχειρουργός