Παιδοχειρουργός, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΚΟΥΤΣΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Παιδοχειρουργός
Covid-19
Προπληρωμή Test