Κλινικός Διαιτολόγος, Προϊστάμενος Τμήματος Διατροφής, Συντονιστής Ομάδας Ασφάλειας Τροφίμων, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Κουτράκος Θεόδωρος
Διατροφολόγος, Κλινικός Διαιτολόγος
Covid-19
Προπληρωμή Test