Αγγειοχειρουργός, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Περιστερίου

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Κούστας Γεώργιος
Αγγειοχειρουργός