Χειρουργός, Διευθυντής, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Κούρτης Κώστας
Γενικός Χειρουργός