Καρδιολόγος, Διευθυντής ΜΕΘ, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Κουρουμπέτσης Χρήστος
Καρδιολόγος