Επεμβατικός Ηλεκτροφυσιολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Εργαστηρίου Ηλεκτροφυσιολογίας και Βηματοδότησης, Athens Heart Center, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Κουρούκλης Σπύρος
Καρδιολόγος - Ηλεκτροφυσιολόγος