Ορθοπεδικός, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Περιστερίου

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Κουρκουμέλης Γεώργιος
Ορθοπεδικός
Covid-19
Προπληρωμή Test