Κούκος Χρήστος, Ορθοπεδικός, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Κούκος Χρήστος
Ορθοπεδικός