Αναισθησιολόγος, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΚΟΤΣΟΒΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Αναισθησιολόγος
Covid-19
Προπληρωμή Test