Αναισθησιολόγος, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΚΟΤΣΟΒΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Αναισθησιολόγος