Καρδιοχειρουργός, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Ψυχικού

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Κωτσής Βασίλειος
Καρδιοχειρουργός