Γενικός Χειρουργός, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
Γενικός Χειρουργός