Κοροδήμα Αγγελική
Ειδικότητα: 
Αναισθησιολόγος
Κλινική: 
ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

Δημοσιεύσεις - Ομιλίες

• Αναρτημένη Ανακοίνωση Poster : Θεραπευτικές παρεμβάσεις στο ιατρείο πόνου περιφερειακού νοσοκομείου, 17ο Πανελλήνιο συνέδριο αναισθησιολογίας Αθήνα 2007
• Προφορική ανακοίνωση : Μετεγχειρητική ναυτία και έμετος σε επεμβάσεις λαπαροσκοπικής χολοκυστεκτομής, 17ο Πανελλήνιο συνέδριο αναισθησιολογίας Αθήνα 2007
• 13ο Θεματικό συνέδριο εντατικής θεραπείας και επείγουσας ιατρικής 2010. Κατευθυντήριες οδηγίες: δηλητηριάσεις – υπερδοσολογία φαρμάκων.
• Angeliki Korodima, Constantine E. Kouskoukis : “Valuating the analgesic effect of emla cream respectively to the side effect of application in condylomata acuminata removal with electrocoagulation in women”. Submitted at 25th May 2011 to the official journal of Medical University-Plovdiv “Folia Medica”