Καρδιολόγος, Αναπληρωτής Διευθυντής Εργαστηρίου Ηλεκτροφυσιολογίας και Βηματοδότησης, Athens Heart Center, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΚΟΡΔΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Καρδιολόγος - Ηλεκτροφυσιολόγος