Ογκολόγος, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΚΟΡΑΝΤΖΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ
Ογκολόγος