Ογκολόγος, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΚΟΡΑΝΤΖΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ
Ογκολόγος
Covid-19
Προπληρωμή Test