Χειρουργός Μαστού, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Χειρουργός Μαστού