Καρδιοχειρουργός, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Κοντόπουλος Γεώργιος
Καρδιοχειρουργός
Covid-19
Προπληρωμή Test