Καρδιοχειρουργός, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Κοντόπουλος Γεώργιος
Επεμβατικός Καρδιολόγος