Νευροχειρουργός, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΝΑΣΟΣ
Νευροχειρουργός