Καρδιολόγος, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Καρδιολόγος