Ορθοπεδικός, Επιστημονικός Συνεργάτης Ιατρικό Π.Φαλήρου.

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Κοντολάτης Ιωάννης
Ορθοπεδικός