Καρδιολόγος, Ηλεκτροφυσιολόγος, Παιδοκαρρυθμιολόγος, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ
Καρδιολόγος
Covid-19
Προπληρωμή Test