ΩΡΛ, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Περιστερίου

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΩΡΛ