Κωνσταντίνος Καραπάνος
Ειδικότητα: 
Γενικός Χειρουργός
Κλινική: 
ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δημοσιεύσεις - Ομιλίες

• Polydorou A, Karapanos K, Vezakis A, Melemeni A, Koutoulidis V, Polymeneas G, Fragulidis G. A multimodal approach to acute biliary pancreatitis during pregnancy: a case series. Surg Laparosc Endosc Percutan Tech. 2012 Oct;22(5):429-32.
• Karapanos K., Nomikos IN. Current surgical aspects of palliative treatment for unresectable pancreatic cancer. Cancers 2011, 3(1), 636-651; doi:10.3390/cancers3010636.
• Theodoraki K, Arkadopoulos N, Fragulidis G, Voros D, Karapanos K, Markatou M, Kostopanagiotou G, Smyrniotis V. Transhepatic lactate gradient in relation to liver ischemia/reperfusion injury during major hepatectomies. Liver Transpl. 2006 Dec;12(12):1825-31.
• Karapanos K., Nikolaou V. Acute diarrhea. Gastrointestinal Emergencies (Textbook). ZHTA pub, Athens 2002, 11-17.
• Karapanos K., Nikolaou V. Vomiting. Gastrointestinal Emergencies (Textbook). ZHTA pub, Athens 2002, 27-32.