Ουρολόγος - Ανδρολόγος, Διευθυντής Τμήματος Σεξουαλικής Υγείας, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Κωνσταντινίδης Κώστας
Ουρολόγος