ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΧΑΡΗΣ
Γενικός Χειρουργός