Ουρολόγος, Υπεύθυνος Ουροδυναμικού Εργαστηρίου, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΚΟΝΔΕΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ουρολόγος