Χειρουργός - Ουρολόγος - Ανδρολόγος, Διευθυντής Κέντρου Αναπλαστικής και Προηγμένης Χειρουργικής Ουρολογίας, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Κομνηνός Χρήστος
Ουρολόγος