Γναθοχειρουργός, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Κόμης Κωνσταντίνος
Γναθοχειρουργός