Ουρολόγος, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΚΟΛΕΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ουρολόγος
Covid-19
Προπληρωμή Test