Ειδικός Παθολόγος, Επιμελήτρια Α' Παθολογικής Κλινικής, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Κοκκορού Μαρίκα
Παθολόγος