Αιματολόγος, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΚΛΩΝΙΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Αιματολόγος