Καρδιολόγος, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΚΛΕΜΠΕΤΣΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Καρδιολόγος
Covid-19
Προπληρωμή Test