Καρδιολόγος, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΚΛΕΜΠΕΤΣΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Καρδιολόγος