Κλασικός Χημειοεμβολισμός

Ο ενδαρτηριακός χημειοεμβολισμός είναι μία μέθοδος με την οποία επιτυγχάνεται η μεταφορά υψηλών συγκεντρώσεων χημειοθεραπευτικών φαρμάκων απευθείας στον όγκο, μέσω ενός διαδερμικού, ενδαρτηριακού καθετήρα και στη συνέχεια η απόφραξη των αρτηριών που τρέφουν τους όγκους.

Έτσι, με τον ενδαρτηριακό χημειοεμβολισμό επιτυγχάνεται η ισχαιμία και η νέκρωση του όγκου μέσω του εμβολισμού των τροφοφόρων αρτηριών του με πολύ καλά αποτελέσματα και χωρίς βλάβες σε γειτονικά ζωτικά όργανα, εφόσον υπάρχει πολύ μεγάλη εξειδίκευση του ιατρού.

Ο ενδαρτηριακός χημειοεμβολισμός είναι γενικά καλά ανεκτός και οι σοβαρές επιπλοκές είναι εξαιρετικά σπάνιες