Πλαστικός Xειρουργός, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Π.Φαλήρου

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Κεπενεκίδης Αχιλλέας
Πλαστικός Χειρουργός