Καρδιοχειρουργός, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Κέλπης Τιμόθεος
Καρδιοχειρουργός
Covid-19
Προπληρωμή Test