Καρδιοχειρουργός, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Κέλπης Τιμόθεος
Καρδιοχειρουργός