Χειρουργός, Διευθυντής Τμήματος Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΚΕΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Γενικός Χειρουργός