Χειρουργός Οφθαλμίατρος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Κατσουράκης Γεώργιος
Οφθαλμίατρος
Covid-19
Προπληρωμή Test