Νευροχειρουργός, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΚΑΤΣΑΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Νευροχειρουργός
Covid-19
Προπληρωμή Test