Παθολόγος, Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής, Ιατρικό Περιστερίου

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Κατωπόδης Παναγιώτης
Παθολόγος
Covid-19
Προπληρωμή Test