Ορθοπεδικός, Διευθυντής Ορθοπεδικής Κλινικής, Ιατρικό Περιστερίου

Κάταγμα λεκάνης κοτύλης

Γράφει ο Νικόλαος Πρέβεζας - Ορθοπεδικός, Διευθυντής Ορθοπεδικής Κλινικής, Ιατρικό Περιστερίου

Από το σύνολο των ορθοπαιδικών χειρουργών είναι αποδεκτό ότι η ενδεδειγμένη θεραπευτική αντιμετώπιση (gold standard) των παρεκτοπισμένων ενδαρθρικών καταγμάτων είναι η ανατο­μική ανάταξη και η σταθερή οστεοσύνθεσή τους.

Όμως, στο ενδαρθρικό κάταγμα της κοτύλης ο κανόνας αυτός δεν ακολουθείται αυστηρά, ούτε τηρούνται απόλυτα οι χειρουργικές ενδείξεις των ενδαρθρικών καταγμάτων. Η ιδιαιτε­ρότητα αυτή έχει ως αποτέλεσμα να αντιμετωπίζονται συντηρητικά κατάγματα κοτύλης με σημαντική παρεκτόπιση και μάλιστα σε νεαρής ηλικίας τραυματίες, ενώ δυνητικά θα μπορού­σαν να αποκατασταθούν. Ωστόσο, η συντηρητική αυτή αντιμετώπιση των παρεκτοπισμένων καταγμάτων της κοτύλης έχει καταστρεπτικές συνέπειες για την άρθρωση του ισχίου και πολύ συχνά για την υγεία του τραυματία. Ποιες είναι οι αιτίες της ιδιαιτερότητας αυτής στην αντι­μετώπιση των παρεκτοπισμένων καταγμάτων της κοτύλης σε σχέση με τα άλλα ενδαρθρικά κατάγματα;

Πρώτη σημαντική αιτία είναι η αδυναμία ακριβούς εκτίμησης της βλάβης. Πραγματικά, η εκτίμηση είναι δύσκολη, παρόλο που οι διαγνωστικές μέθοδοι και τεχνικές έχουν βελτιωθεί ση­μαντικά, τόσο γιατί η ημι-πύελος έχει πολύπλοκη ανατομία, όσο και διότι τα κατάγματα της κο­τύλης συχνά είναι συντριπτικά, ενώ στα κύρια κατάγματα πολλές φορές προστίθενται και άλλα δευτερογενή.

Δεύτερη σημαντική αιτία είναι εξαιρετικά δύσκολη χειρουργική αντιμετώπιση των καταγμάτων αυτών. Η ανάταξη και η οστεοσύνθεσή τους απαιτεί προσπελάσεις που δεν είναι οικείες στον ευρύτερο ορθοπαιδικό χώρο. Καθώς τα κατάγματα αυτά έχουν άμεση σχέση με τα αγγεία και τα νεύρα της περιοχής, όπως και με τα όργανα της ελάσσονος πυέλου, αν δεν υπάρ­χει η απαραίτητη εμπειρία, επικρατεί ανασφάλεια κατά την προσπέλαση και την παρασκευή του κατάγματος, πολύ περισσότερο μάλιστα κατά την ανάταξη και την οστεοσύνθεση.

Στην κλινική Περιστερίου λειτουργεί τμήμα αντιμετώπισης καταγμάτων λεκάνης – κοτύλης όπου αντιμετωπίζονται μεγάλος αριθμός σύνθετων καταγμάτων κοτύλης και λεκάνης με εφαρμογή όλων των διεθνών πρωτοκόλλων.

Το τμήμα έχει επίσης σημαντική επιστημονική παρουσία στην Ελλάδα αλλά και σε  διεθνές επίπεδο. Επίσης είναι υπό έκδοση σύγκραμα 330 σελίδων  που περιλαμβάνει όλες τις διαγνωστικές και χειρουργικές τεχνικές.

Ιατρός

Ορθοπεδικός, Διευθυντής Ορθοπεδικής Κλινικής, Ιατρικό Περιστερίου