Παθολόγος, Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής, Ιατρικό Ψυχικού

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Κασσιανίδης Ρένος
Παθολόγος
Covid-19
Προπληρωμή Test