Γενικός Χειρουργός, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Ψυχικού

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Κασσάρας Γεώργιος
Γενικός Χειρουργός