Πλαστικός Χειρουργός, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Ψυχικού

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Καρυπίδης Δημήτριος
Πλαστικός Χειρουργός