Ακτινοδιαγνώστης, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Π.Φαλήρου

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Καρβέλης Αναστάσιος
Ακτινοδιαγνώστης