Ουρολόγος, Διευθυντής Ουρολογικής Κλινικής, Ιατρικό Ψυχικού

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Καρουζάκης Πέτρος
Ουρολόγος