Αγγειοχειρουργός, Επιστημονικά Υπεύθυνος Αγγειοχειρουργικού Τμήματος, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Καρκαμάνης Αχιλλέας
Αγγειοχειρουργός