Αγγειοχειρουργός, Διευθυντής Αγγειοχειρουργικής Κλινικής, Επιστημονικός Διευθυντής, Ιατρικό Π. Φαλήρου

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Καρκαλέτσης Κωνσταντίνος
Αγγειοχειρουργός