Αγγειοχειρουργός, Διευθυντής Αγγειοχειρουργικής Κλινικής, Ιατρικό Π. Φαλήρου

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Καρκαλέτσης Κωνσταντίνος
Αγγειοχειρουργός