Αγγειοχειρουργός, Διευθυντής Αγγειοχειρουργικής Κλινικής, Επιστημονικός Διευθυντής, Ιατρικό Π. Φαλήρου

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Καρκαλέτσης Κωνσταντίνος
Αγγειοχειρουργός
Covid-19
Προπληρωμή Test