Χειρουργός Ουρολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Κέντρου Αναπλαστικής και Προηγμένης Χειρουργικής Ουρολογίας, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Καραβιτάκης Μάρκος
Ουρολόγος