Χειρουργός Μαστού, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Καραπαναγιώτης Κωνσταντίνος
Χειρουργός Μαστού