Χειρουργός Μαστού, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Καραπαναγιώτης Κωνσταντίνος
Χειρουργός Μαστού
Covid-19
Προπληρωμή Test